Adiabatische koelers procesindustrie

Adiabatische koelers procesindustrie

Een producent van kunststof baden gebruikte 2 gesloten koeltorens om de warmte af te voeren die vrijkomt bij het productieproces. Wij zijn benaderd door dit bedrijf omdat de koeltorens aan vervanging toe waren. We hebben alle parameters van het proces in kaart gebracht en een vergelijking gemaakt tussen verschillende oplossingen om het proces te koelen. Daaruit bleek voor dit proces een adiabatische koeler een flinke besparing op te leveren. Dit type koeler gebruikt namelijk aanzienlijk minder water. Bovenop deze besparing was een bijkomend voordeel voor de klant dat de waterbehandeling niet meer nodig was.
Tijdens een korte productiestop van een aantal dagen zijn de koeltorens van het dak gehaald en hebben we de adiabatische koelers geplaatst en aangesloten. Zie ook de deze case-study over dit project.

18 januari 2021